Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày, ngày 04/04/2022 của Bộ Công an về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022 và Công văn số 2361/X02-P2 ngày 29/7/2022 của Cục Đào tạo về công bố kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học, trung cấp CAND năm 2022; Học viện Chính trị CAND thông báo, như sau:

1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm gồm tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng đảm bảo = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA, trong đó:

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND, điểm trên được quy về thang điểm 100.

+ BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.

2. Cách tính điểm xét tuyển theo Phương thức 3

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an. Công thức tính như sau:

ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

+ ĐXT: điểm xét tuyển

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND;

+ BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;

+ KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND xin thông báo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website