Đoàn công tác Học viện Chính trị Công an nhân dân thăm và làm việc tại Học viện Dân tộc

Thực hiện Quy chế phối hợp số 3119/QCPH-T29-HVDT ngày 09/10/2019 giữa Học viện Chính trị CAND và Học viện Dân tộc, ngày 04/11/2021, đoàn công tác của Học viện Chính trị CAND đã đến thăm và làm việc với Học viện Dân tộc. Đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Phòng Quản lý đào tạo và BDNC, Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT, Phòng Quản lý NCKH, Viện Khoa học Chính trị CAND; Khoa Triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Tiếp đoàn công tác, về phía Học viện Dân tộc có đồng chí GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Dân tộc học, Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế.

Học viện Dân tộc là cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo dục đại học công lập trực thuộc Ủy ban Dân tộc, nghiên cứu về công tác dân tộc, chiến lược và chính sách dân tộc, đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số và cán bộ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Học viện Chính trị CAND là cơ sở đào tạo các trình độ lý luận chính trị trong CAND, trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị CAND và Thường trực Tiểu ban Lý luận Xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND. Đến nay, Học viện Chính trị CAND đã trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; trong đó có lĩnh vực về công tác dân tộc, phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc thiểu số trong bảo đảm an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để xâm phạm an ninh, trật tự, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trên cơ sở khái quát về hai đơn vị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Dân tộc, GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện đã phát biểu trao đổi về những nội dung lớn dự kiến mời Học viện Chính trị CAND tham gia phối hợp công tác, gồm:

(1) Công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nhấn mạnh 04 Dự án do Học viện Dân tộc được giao chủ trì:

- Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”;

- Đề án 219 của Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu, Học viện Dân tộc được giao thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc;

- Dự án 5.2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục đào tạo, Học viện Dân tộc chủ trì bồi dưỡng kiến thức dân tộc và đào tạo Đại học, Sau đại học cho đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc;

- Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi, Học viện Dân tộc là thành viên Ban quản lý dự án đặc trách bồi dưỡng kiến thức dân tộc, nâng cao năng lực, hoàn thiện kiến thức dân tộc; theo đó, Học viện Dân tộc đề nghị Học viện Chính trị CAND nghiên cứu, cử cán bộ tham gia giảng dạy, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, giảng dạy kỹ năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc… cho Học viện Dân tộc.

(2) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc cho nước Bạn Lào và Campuchia, theo tinh thần Nghị quyết 16/NQ-CP về tăng cường quốc phòng, an ninh cho tuyến biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia.

(3) Đào tạo Đại học và Sau Đại học: Học viện Dân tộc là cơ sở đào tạo đại học được giao nhiệm vụ đào tạo ngành đặc thù cho sinh viên, học viên người dân tộc, đề nghị Học viện Chính trị CAND phối hợp trong xây dựng các chương trình đào tạo mới của các chuyên ngành dự kiến được mở tại Học viện Dân tộc, trên cơ sở đó, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, sách chuyên khảo dùng cho đào tạo Đại học và Sau Đai học tại Học viện, có cơ chế trong trao đổi giảng viên, chuyên gia của hai Học viện.

(4) Về công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận: Học viện Dân tộc đề nghị Học viện Chính trị CAND nghiên cứu tổ chức Hội thảo khoa học; nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ khoa học theo cơ chế chuyên gia; có cơ chế nhóm nghiên cứu hỗn hợp; trao đổi trên các Tạp chí của hai Học viện và Tạp chí quốc tế.

(5) Hai đơn vị phối hợp nghiên cứu, phấn đấu đề xuất các chính sách đã được đề cập trong nghị quyết của Chính phủ hoặc nảy sinh trong thực tiễn để báo cáo Ủy ban Dân tộc, Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an xây dựng chính sách trình Chính phủ trong năm 2022.

Về phía Học viện Chính trị CAND, đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Học viện Dân tộc và thống nhất với những dự kiến nhiệm vụ công tác trọng tâm phối hợp trong thời gian tới theo Quy chế phối hợp đã được ký kết giữa hai đơn vị. Đối với từng phần việc cụ thể, các đơn vị chức năng chủ động tham mưu, đề xuất Giám đốc hai Học viện phê duyệt kế hoạch để triển khai thực hiện. Hai đơn vị thống nhất đẩy mạnh triển khai các nội dung phối hợp trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên và tăng cường các hoạt động giao lưu, phối hợp trong công tác đoàn thể quần chúng, thiện nguyện xã hội, tăng tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên hai đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.

Đoàn công tác Học viện Chính trị CAND do đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại Học viện Dân tộc ngày 04/11/2021

 

Phương Hạnh

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website