Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Hội thảo bình luận khoa học cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Học viện Chính trị Công an nhân dân đang chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức Hội thảo cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” do đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên.

Những năm qua, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra mạnh mẽ cả về bề rộng, chiều sâu và có tác động hết sức rõ nét đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thành tựu nổi bật về khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin mà cuộc cách mạng này mang lại những lợi ích chưa từng có trong lịch sử loài người. Với sự hình thành và phát triển nhanh chóng của mạng internet, các mạng xã hội đã đặt ra cho các quốc gia yêu cầu không chỉ tận dụng, khai thác tiềm năng của không gian mạng mà còn cả vấn đề về an ninh mạng và chủ quyền không gian mạng, ẩn chứa những nguy cơ tiềm tàng dẫn đến sự mất ổn định. Theo đó, các thế lực thù địch, các loại tội phạm đã và đang tìm mọi cách để thực hiện các hoạt động thù địch, chống phá, phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho đời sống chính trị, xã hội của các quốc gia, thậm chí còn tiềm ẩn cả các “cuộc chiến tranh trên không gian mạng” có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Vì vậy, vấn đề kiểm soát và đặt ra yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng, xác định chủ quyền trên không gian mạng là vấn đề thực tiễn đặt ra hết sức cấp bách.

Trước thực tiễn đó, cuối năm 2021, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã xuất bản và phát hành cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” do đồng chí Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên. 

Cuốn sách có dung lượng hơn 300 trang và được cấu trúc thành 03 chương, trong đó đã tập trung phân tích, luận giải những vấn đề mang tính nhận thức về không gian mạng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; xu thế, thách thức thời đại về chủ quyền không gian mạng; nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng. Có thể thấy, cuốn sách của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ra đời đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi hết sức cấp bách về cả lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay.

Vì vậy, việc tổ chức Hội thảo bình luận khoa học cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” là rất cần thiết và có ý nghĩa, qua đó nhằm quán triệt, làm sâu sắc, sáng rõ hơn và lan tỏa giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về không gian mạng, an ninh mạng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và trách nhiệm, nghĩa vụ, cách thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở chỉ đạo và giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Học viện quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo Bộ Công an trong việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ tổ chức Hội thảo. Rà soát những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh mạng, liên quan đến chủ quyền không gian mạng quốc gia và bám sát nội dung trọng tâm của cuốn sách để định hướng đặt bài tham luận và mời đại biểu tham dự Hội thảo. Đặc biệt, cần mở rộng đối tượng đại biểu khách mời ngoài ngành Công an dự Hội thảo và có bài tham luận để tạo sự lan tỏa rộng rãi nội dung cuốn sách. Phối hợp với Văn phòng Bộ Công an kết nối trực tuyến Hội thảo đến Công an các địa phương trong cả nước.

 

Phúc Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website