Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Học viện Chính trị Công an nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân

Ngày 30/8/2022, tại Trường Đại học An ninh Nhân dân diễn ra buổi ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Học viện Chính trị Công an nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và đồng chí Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân đồng chủ trì buổi lễ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các phòng chức năng của hai đơn vị.

Trước khi tham dự buổi lễ, đồng chí Giám đốc Học viện và các đồng chí đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trường Đại học An ninh nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và đồng chí Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân phát biểu tại buổi lễ

Quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị nhằm phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa Học viện Chính trị CAND và Trường Đại học An ninh nhân dân; đồng thời nâng quan hệ phối hợp lên tầm cao mới, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Nhà trường

Quy chế phối hợp được triển khai trên 3 nội dung  trọng tâm, đó là: (1) Phối hợp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” góp phần xây dựng hai Nhà trường phát triển vững mạnh cả về công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng và chuyên môn; (2) Phối hợp trong công tác giáo dục và đào tạo; tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu được Bộ Công an giao hằng năm cho hai Nhà trường; xây dựng nội dung, chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên; biên soạn, phát hành giáo trình, tài liệu giảng dạy; trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; (3) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, tư liệu và thư viện; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo…tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đề tài khoa học; hợp tác, trao đổi nghiệp vụ báo chí, công tác xây dựng, phát triển và tổ chức hoạt động đội ngũ cộng tác viên, xuất bản và phát hành Tạp chí của hai đơn vị; trao đổi, chuyển giao, triển khai các kết quả nghiên cứu, dữ liệu, thông tin phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của hai Nhà trường; (4) Hợp tác trên các lĩnh vực khác, phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, các hoạt động, phong trào của các tổ chức quần chúng giữa hai đơn vị, đồng thời giúp đỡ, hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác của hai Nhà trường.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Thiếu tướng, PGS.Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và Thiếu tướng, TS. Đoàn Minh Lý, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân cùng bày tỏ sự tin tưởng việc ký kết quy chế phối hợp công tác sẽ phát huy tiềm năng, thế  mạnh của mỗi bên, cùng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của hai Nhà trường; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thường xuyên, kịp thời và hiệu quả trên các mặt công tác; đáp ứng được sự kỳ vọng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc hai đơn vị khẩn trương cụ thể hóa Quy chế trên thành các chương trình, hoạt động cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai Nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí đại biểu tham dự buổi lễ

 

Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website