TIỂU BAN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)

Thực hiện Kế hoạch số 629/KH-HĐLL, ngày 28/12/2022 của Hội đồng Lý luận Bộ Công an về công tác nhiệm kỳ III (2022 - 2027), ngày 21/2/2023, tại Học viện Chính trị CAND, Tiểu ban Lý luận chính trị và xây dựng lực lượng CAND, nhiệm kỳ III (2022 - 2027) đã tổ chức phiên họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Tiểu ban. Tham dự phiên họp, có các đồng chí Ủy viên Tiểu ban, thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban; đại diện Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Cơ quan thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an), đại diện Văn phòng Bộ Công an, đại diện các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Lý luận Bộ Công an. Về phía Học viện Chính trị CAND, tham dự phiên họp có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận chính trị và xây dựng lực lượng CAND; đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Tại phiên họp thứ nhất, thay mặt Tiểu ban, đồng chí Đại tá, TS Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Thư ký đã thông báo Quyết định số 9109/QĐ-BCA-V04, ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng Lý luận Bộ Công an, nhiệm kỳ III (2022 - 2027); Quyết định số 9110/QĐ-BCA-V04, ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Lý luận Bộ Công an; Quyết định số 113/QĐ-TBLL, ngày 14/2/2023 về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban. Sau khi thông báo các quyết định có liên quan, các thành viên Tiểu ban, thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban đã ra mắt trước toàn thể đại biểu dự phiên họp thứ nhất.

Phát biểu chào mừng tại phiên họp thứ nhất, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhiệt liệt chúc mừng các thành viên Tiểu ban, thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban, tin tưởng rằng hoạt động của Tiểu ban Lý luận chính trị và xây dựng lực lượng CAND, nhiệm kỳ III (2022 - 2027) sẽ diễn ra sôi nổi, thiết thực, có nhiều đóng góp quan trọng đối với quá trình hoàn thiện, phát triển lý luận Công an nhân dân, Học viện Chính trị CAND với vai trò là cơ quan thường trực Tiểu ban sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm của mình trong công việc chung của Tiểu ban và Hội đồng Lý luận Bộ Công an.

Dưới sự điều hành của đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Tiểu ban, phiên họp đã nghe 09 ý kiến phát biểu của các thành viên Tiểu ban, Tổ giúp việc Tiểu ban, đại diện Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, đại diện Văn phòng Bộ Công an, đại diện các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng đóng góp vào dự thảo Kế hoạch công tác nhiệm kỳ III (2022 - 2027) của Tiểu ban, dự thảo Kế hoạch biên soạn bộ sách “Tổng tập lý luận chính trị Công an nhân dân”, cũng như những nhiệm vụ cụ thể khác. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm đối với phương hướng, nhiệm vụ của Tiểu ban trong nhiệm kỳ này. Kết luận phiên họp, đồng chí Trưởng Tiểu ban chân thành cảm ơn sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Tiểu ban, đại diện các cơ quan chức năng với trách nhiệm cao, nhiều ý tưởng cụ thể, giúp cho Tiểu ban xác định rõ những công việc cần đặt ra trong nhiệm kỳ; đồng thời yêu cầu Tổ giúp việc Tiểu ban khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉnh lý các dự thảo, gửi xin ý kiến các thành viên Tiểu ban để thống nhất trước khi ban hành.

Thành viên Tiểu ban Lý luận chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhiệm kỳ III (2022 - 2027) ra mắt tại phiên họp.

Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Tiểu ban phát biểu tại phiên họp.

Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại phiên họp.

Tổ giúp việc Tiểu ban ra mắt tại phiên họp

Đại biểu tham dự phiên họp chụp ảnh lưu niệm

Đức Thành.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website