< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

(Thứ hai, 31/07/2017 - 20:02)

Ngày 31/7/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trong Đảng bộ Tổng cục.

 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam khẳng định việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

 

Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp cho doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước.

 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị.

 

Sau Hội nghị này, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đề nghị cấp uỷ các đơn vị khẩn trương chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên phải được học tập, quán triệt Nghị quyết và viết bài thu hoạch theo quy định.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Trương Giang Long trực tiếp giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

 

PV

Xem tin theo ngày: