Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên hệ chính quy đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0

Ngày 25/2/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên hệ chính quy đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự  có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện và toàn thể 82 học viên tham gia lớp học.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có những đổi mới phù hợp. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo  công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh việc trang bị cho học viên các kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ… việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên là một trong những nhiệm vụ được đặc biệt chú trọng, nghiên cứu khoa học góp phần giúp các học viên hoàn thiện tư duy lý luận, phương pháp nghiên cứu từ đó nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy yêu cầu các học viên tham gia lớp học phải nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm nội quy lớp học, điều lệnh Công an nhân dân, chủ động, tích cực, sáng tạo trong quá trình học tập để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 08 chuyên đề do các đồng chí giảng viên là lãnh đạo, chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học giảng dạy. Lớp học sẽ diễn ra trong vòng 07 ngày, kết thúc, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ.

Các đại biểu và học viêm tham dự buổi lễ
Các đại biểu và học viêm tham dự buổi lễ

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website