< Trở về giao diện Mobile
Trang chủ / Tin tức - sự kiện / Tin tức của Ngành

Triển khai Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan trong Công an nhân dân

(Thứ sáu, 11/08/2017 - 03:45)

Sáng 10/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và chương trình công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Bộ Tài chính…

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017. Đây là bộ luật rất quan trọng, góp phần trực tiếp vào thúc đẩy việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế và hành lang pháp lý về quản lý tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đất nước.

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngay sau khi Luật được ban hành, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Tài chính khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật trong lĩnh vực an ninh đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đúng tiến độ để trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền ký ban hành. Bên cạnh đó, nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Công an đã nghiên cứu và ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 trong CAND.

 

Sau khi nghe báo cáo viên giới thiệu những nội dung mới của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần có ý kiến tham gia về những nội dung mới trong cơ chế quản lý tài chính, tài sản, kế toán, nhất là những khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương. Từ đó, đề xuất những biện pháp tổ chức thực hiện tốt hơn Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật gửi lãnh đạo Bộ, Cục Tài chính để nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nhằm đảm bảo cho các Luật và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách nhà nước được thực hiện đầy đủ, thực thi đi vào cuộc sống, phục vụ tốt cho công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đồng chí báo cáo viên thuộc Bộ Công an, Bộ Tài chính giới thiệu những nội dung mới và cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội và Chương trình hành động của Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 trong CAND.

 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng cán bộ làm tài chính CAND đạt được trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán thời gian qua. Những đóng góp của các đồng chí đã góp phần cùng lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

 

Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, để chủ động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới, đòi hỏi lực lượng CAND phải có sự đổi mới toàn diện nhằm xây dựng lực lượng CAND thực sự chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong đó, lực lượng làm công tác tài chính CAND cần am hiểu các hoạt động nghiệp vụ thuộc nhiều lĩnh vực công tác Công an, nắm vững, hiểu sâu sắc và vận dụng thực hiện đúng, linh hoạt các quy định của pháp luật về kinh tế, tài chính, ngân sách, kế toán, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; trước hết là nắm chắc, đầy đủ những nội dung cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan được nghe phổ biến, quán triệt tại Hội nghị này để chủ động làm tốt công tác tham mưu trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp.

 

Trong những năm tới, để triển khai có hiệu quả công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản trong lực lượng CAND Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước tại Công an các đơn vị, địa phương; Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần chủ động làm tốt công tác huy động, tạo nguồn tài chính cho lực lượng CAND; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong quản lý, điều hành ngân sách trong CAND; Tăng cường công tác rà soát, hoàn thiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy chế quản lý tài chính, tài sản; Chú trọng tới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tình hình quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản nhà nước trong CAND; Tập trung tổng kết đánh giá và đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức của lực lượng Tài chính CAND.

* Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do lũ lụt trong thời gian vừa qua.

 

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu tại hai đầu cầu đã trực tiếp tham gia ủng hộ.

 

Các đại biểu ủng hộ đồng bào Tây Bắc.

 

 

Tuấn Chính

Xem tin theo ngày: