Thư viện Video

Bác Hồ với công tác bầu cử Quốc hội

(ANTV) - Ngày 23/5 tới đây, toàn dân ta đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh.

Đã xem: 2261
1 2 3 4 5 6 7 8 9