Thư viện Video

Kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân vào Đại hội Đảng XIII

(ANTV) - Những ngày này, cả nước đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đất nước.

Đã xem: 2518
1 2 3 4 5 6 7 8 9