Thư viện Video

Chiêu trò tung hoả mù chống phá Đại hội Đảng

(ANTV) - Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 - 9/10. Hội nghị đã thảo luận, xem xét nhiều nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự đại hội và một số vấn đề quan trọng khác. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá

Đã xem: 1977
1 2 3 4 5 6 7 8