• Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho học viên khóa D2 ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

    Trong các ngày, từ 21/8 - 23/8/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học viên khóa D2, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, niên khóa 2015 - 2019. Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là một hoạt động khoa học thường niên, có ý nghĩa không chỉ với sinh viên khi đây là khóa luận tốt nghiệp cuối khóa quan trọng, nhằm đánh giá năng lực và thể hiện bản thân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Học viện trong việc nhìn nhận và đánh giá năng lực đào tạo cũng như tâm huyết của tập thể cán bộ, giảng viên Học viện. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện là chủ tịch Hội đồng số 1, số 2; đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện là chủ tịch Hội đồng số 3; đồng chí Thượng tá, PGS.TS Lê Trọng Hanh, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước là chủ tịch Hội đồng 4; các thành viên tham gia Hội đồng là các nhà khoa học, giảng viên của các đơn vị thuộc Học viện. Tham gia đợt bảo vệ khóa luận lần này có 14 học viên có kết quả học tập từ khá trở lên được chia thành 04 hội đồng.

1

Xem nhiều nhất

Liên kết website