Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho học viên khóa D2 ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Trong các ngày, từ 21/8 - 23/8/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học viên khóa D2, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, niên khóa 2015 - 2019. Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là một hoạt động khoa học thường niên, có ý nghĩa không chỉ với sinh viên khi đây là khóa luận tốt nghiệp cuối khóa quan trọng, nhằm đánh giá năng lực và thể hiện bản thân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Học viện trong việc nhìn nhận và đánh giá năng lực đào tạo cũng như tâm huyết của tập thể cán bộ, giảng viên Học viện. Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện là chủ tịch Hội đồng số 1, số 2; đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện là chủ tịch Hội đồng số 3; đồng chí Thượng tá, PGS.TS Lê Trọng Hanh, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước là chủ tịch Hội đồng 4; các thành viên tham gia Hội đồng là các nhà khoa học, giảng viên của các đơn vị thuộc Học viện. Tham gia đợt bảo vệ khóa luận lần này có 14 học viên có kết quả học tập từ khá trở lên được chia thành 04 hội đồng.

Trên cơ sở kiến thức đã được học về ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, các chủ đề viết khóa luận của học viên khóa D2 được định hướng vừa đảm bảo phù hợp với khả năng nghiên cứu của học viên, vừa gắn với thực tiễn sinh động tại địa bàn học viên thực tập tốt nghiệp. Các đề tài khóa luận tập trung vào các nội dung như: công tác phát triển đảng viên; công tác giáo dục lý luận, chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng phong trào thanh niên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác sinh hoạt chi bộ… của Công an các địa phương.  Hầu hết các khóa luận của học viên khóa D2 được Hội đồng chấm khóa luận đánh giá cao, có giá trị thực tiễn, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần làm việc khoa học nghiêm túc của học viên và người hướng dẫn.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng số 1, số 2 nhận xét khóa luận
Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng số 1, số 2 nhận xét khóa luận
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng số 3 cùng các thành viên hội đồng chấm khóa luận
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng số 3 cùng các thành viên hội đồng chấm khóa luận
Hội đồng chúc mừng sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp
Hội đồng chúc mừng sinh viên đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất

Liên kết website