Thư viện Ảnh

Tọa đàm khoa học “Kiểm soát quyền lực trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân - Những vấn đề đặt ra”

Ngày 10/7/2020, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học “Kiểm soát quyền lực trong bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân - Những vấn đề đặt ra”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trưởng Tiểu ban chủ trì Tọa đàm.

 • 1

  Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Trưởng Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân phát biểu tại Tọa đàm

 • 2

  Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Tiểu ban phát biểu tại Tọa đàm

 • 3

  GS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

 • 4

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học công an phát biểu

 • 6

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử công an phát biểu

 • 8

  Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu

 • 47

  TS Ngô Huy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu

 • 3466

  Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website