Thư viện Ảnh

Định hướng phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 03/3/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo.

 • Đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

  Đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu

 • Đồng chí Vũ Văn Vượng, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu

  Đồng chí Vũ Văn Vượng, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu

 • Đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu

  Đồng chí Mai Yến Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu

 • Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu

  Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng phát biểu

 • Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, nguyên Q. Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu

  Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Hoàng Kông Tư, nguyên Q. Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu

 • Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu

  Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu

 • Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu

  Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng phát biểu

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu

 • Các đại biểu tham dự Hội thảo

  Các đại biểu tham dự Hội thảo

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website