Thư viện Ảnh

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị Công an nhân dân và Học viện Dân tộc trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm an ninh, trật tự

Chiều ngày 09/10/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Học viện Dân tộc tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đồng chí PGS.TS Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đồng chủ trì buổi Lễ.

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí PGS.TS Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc ký Quy chế phối hợp giữa hai Học viện

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân và đồng chí PGS.TS Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc ký Quy chế phối hợp giữa hai Học viện

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

 • Đồng chí PGS.TS Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí PGS.TS Trần Trung, Bí thư Đảng ủy, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu tại buổi Lễ

 • Lãnh đạo của hai Học viện chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

  Lãnh đạo của hai Học viện chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

 • Lãnh đạo hai Học viện tặng quà lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

  Lãnh đạo hai Học viện tặng quà lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

 • Các đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Học viện

  Các đại biểu tham dự buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai Học viện

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website