Thư viện Ảnh

Hội thảo khoa học “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”

 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội thảo

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu dự Hội thảo

 • Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học, ĐHQGHN và TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đồng chủ trì phiên thảo luận thứ nhất

  Thiếu tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học, ĐHQGHN và TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đồng chủ trì phiên thảo luận thứ nhất

 • PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân và TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản cùng Thiếu tướng Trần Vi Dân chủ trì phiên thảo luận thứ hai

  PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân và TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản cùng Thiếu tướng Trần Vi Dân chủ trì phiên thảo luận thứ hai

 • Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân và Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Công an nhân dân cùng Thiếu tướng Trần Vi Dân chủ trì phiên thảo luận thứ ba

  Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân và Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Công an nhân dân cùng Thiếu tướng Trần Vi Dân chủ trì phiên thảo luận thứ ba

 • GS.TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo

  GS.TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu tại Hội thảo

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an phát biểu tại Hội thảo

 • Đồng chí Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an phát biểu tại Hội thảo

  Đồng chí Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an phát biểu tại Hội thảo

 • Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội thảo

  Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội thảo

 • Toàn cảnh đại biểu dự Hội thảo

  Toàn cảnh đại biểu dự Hội thảo

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website