Thư viện Ảnh

Học viện Chính trị Công an nhân dân Bế giảng 03 Lớp bồi dưỡng chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách công tác tham mưu, xây dựng lực lượng

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ Bế giảng

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ Bế giảng

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy chứng nhận cho các học viên khóa 2

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy chứng nhận cho các học viên khóa 2

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy chứng nhận cho các học viên khóa 3

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy chứng nhận cho các học viên khóa 3

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy chứng nhận cho các học viên khóa 4

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện trao Giấy chứng nhận cho các học viên khóa 4

 • Đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

  Đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website