Thư viện Ảnh

Bộ Công an tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu Công an nhân dân năm 2019

Ngày 11/10/2019, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tham mưu Công an nhân dân năm 2019.

 • Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ bế giảng

  Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ bế giảng

 • Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ bế giảng

  Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ bế giảng

 • Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao chứng nhận cho các đồng chí học viên

  Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao chứng nhận cho các đồng chí học viên

 • Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên

  Đồng chí Đại tá, PGS. TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao giấy chứng nhận cho các đồng chí học viên

 • Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao giấy khen cho các đồng chí học viên có thành tích xuất sắc và các thành viên ban quản lý lớp học

  Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trao giấy khen cho các đồng chí học viên có thành tích xuất sắc và các thành viên ban quản lý lớp học

 • Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi Lễ bế giảng

  Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi Lễ bế giảng

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website