Thư viện Ảnh

Lễ tốt nghiệp học viên hệ đào tạo chính quy khóa D2 (niên khóa 2015 - 2019)

Ngày 11/10/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên hệ đào tạo chính quy khóa D2 (niên khóa 2015 - 2019). Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ.

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

 • Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân báo cáo kết quả khóa học

  Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân báo cáo kết quả khóa học

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao bằng tốt nghiệp cho các học viên khóa D2

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao bằng tốt nghiệp cho các học viên khóa D2

 • Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao Quyết định phong cấp bậc hàm cho các tân sỹ quan khóa D2

  Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao Quyết định phong cấp bậc hàm cho các tân sỹ quan khóa D2

 • Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao Giấy khen cho các học viên đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn khóa

  Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trao Giấy khen cho các học viên đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn khóa

 • Đại biểu tham dự buổi Lễ và các học viên khóa D2

  Đại biểu tham dự buổi Lễ và các học viên khóa D2

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website