Thư viện Ảnh

Các đơn vị chúc mừng Học viện Chính trị Công an nhân dân nhân ngày 20 - 11

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Giám đốc Học viện, các thầy cô giáo đang công tác tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

 • Đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Học viện

  Đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Nhà Xuất bản Công an nhân dân tặng hoa chúc mừng Học viện

  Nhà Xuất bản Công an nhân dân tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Tạp chí Công an nhân dân tặng hoa chúc mừng Học viện

  Tạp chí Công an nhân dân tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Học viện

  Trường Sĩ quan chính trị, Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Học viện

  Công an tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Công an tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng Học viện

  Công an tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Công an tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Học viện

  Công an tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng hoa chúc mừng Học viện

  Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Báo Công an nhân dân và Cục Cảnh sát Giao thông tặng hoa chúc mừng Học viện

  Báo Công an nhân dân và Cục Cảnh sát Giao thông tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Học viện

  Bệnh viện Y học cổ truyền, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng Học viện

  Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Công an Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Học viện

  Công an Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tặng hoa chúc mừng Học viện

  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tặng hoa chúc mừng Học viện

  Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Học viện

  Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp - Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an tặng hoa chúc mừng Học viện

  Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an tặng hoa chúc mừng Học viện

 • Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an chúc mừng Học viện

  Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an chúc mừng Học viện

 • Cục Truyền thông Công an nhân dân chúc mừng Học viện

  Cục Truyền thông Công an nhân dân chúc mừng Học viện

 • Cục Y tế, Bộ Công an chúc mừng Học viện

  Cục Y tế, Bộ Công an chúc mừng Học viện

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website