Thư viện Ảnh

Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020

Ngày 18/10/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020. Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Lễ Khai giảng. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi Lễ.

 • Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng

  Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng

 • Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương và trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Học viện Chính trị Công an nhân dân

  Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương và trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Học viện Chính trị Công an nhân dân

 • đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương và trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Học viện Chính trị Công an nhân dân

  đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương và trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba của Chủ tịch nước cho Học viện Chính trị Công an nhân dân

 • Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 của Học viện Chính trị Công an nhân dân

  Đồng chí Trung tướng, TS Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 của Học viện Chính trị Công an nhân dân

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày Diễn văn khai giảng năm học 2019 - 2020

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trình bày Diễn văn khai giảng năm học 2019 - 2020

 • Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

 • Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

  Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

Thư viện ảnh khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website