Thư viện Video

Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị CAND lần thứ II

“Xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị CAND vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Học viện trở thành cơ sở đào tạo trọng yếu, trung tâm nghiên cứu khoa học đầu ngành về chính trị an ninh” – Là một trong những yêu cầu được Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị CAND lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025, vừa diễn ra sáng ngày 27/8, tại Hà Nội.

Đã xem: 2745
1 2 3 4 5 6 7 8 9