Thư viện Video

Mãi sáng ngời di sản tư tưởng vĩ đại của V.I. Lênin

(ANTV) - Cách đây vừa tròn 150 năm, ngày 22/4/1870, thế giới đã đón chào sự ra đời của một trong những nhân vật, nhà hoạt động chính trị kiệt xuất, nhà triết học lỗi lạc phong trào cộng sản công nhân quốc tế đó chính là Vladimir Ilyich Lênin. Người đã có công lao đặc biệt trong việc bảo vệ và phát triển hiện thực hóa chủ nghĩa Mác. Người đã lãnh đạo thành công cách mạng tháng 10 tạo ra kỷ nguyên mới vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Dưới ánh sáng tư tưởng và sự soi đường bằng lý luận của Lênin, nhân dân các dân tộc thuộc địa trong đó có Việt Nam giành độc lập dân tộc, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đã xem: 2109
1 2 3 4 5 6 7