Thư viện Video

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo hiện nay

Ngày 16/9/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo hiện nay”. Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có đại diện Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; đại diện lãnh đạo: Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc; Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc

Đã xem: 2688
1 2 3 4 5 6 7 8