Thư viện Video

Nhận diện đúng một số vấn đề sau việc Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại biển Đông

(ANTV) -Vấn đề biển Đông luôn là vấn đề nóng không chỉ riêng với các quốc gia có chủ quyền tại đây mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế quan tâm. Lấy cớ việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc, trên mạng xã hội các tổ chức khủng bố, phản động lại tăng cường tái diễn nhiều chiêu trò, luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối, chính sách, của Đảng, Nhà nước ta hòng gây mất ổn định, mất đoàn kết trong nước và quốc tế làm tổn hại lợi ích quốc

Đã xem: 1786
1 2 3 4 5 6 7 8