Thư viện Video

Phát huy cao nhất bản chất nhân dân của người công an

(ANTV) - Nhân dân là lực lượng có tính sống còn đối với công an. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam dù thời kỳ nào, giai đoạn nào cũng luôn lấy nhân dân làm trọng tâm, mục đích, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Gần dân, lấy dân làm gốc, coi nhân dân là lẽ sống và phát huy đến mức cao nhất bản chất nhân dân của người công an là bài học quan trọng để chúng ta tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ mới mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó.

Đã xem: 1414
1 2 3 4 5 6 7