Thư viện Video

Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương trong lực lượng CAND

(ANTV) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đã xem: 2177
1 2 3 4 5 6 7 8