Thư viện Video

Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước

(ANTV) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ tư với nhiều nội dung quan trọng được các đại biểu xem xét, cho ý kiến, thảo luận trong chương trình Đại hội.

Đã xem: 2899
1 2 3 4 5 6 7 8