Thư viện Video

Giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV theo 3 bước

(ANTV) - Để thực hiện tốt các quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Sáng ngày 26/05, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Đã xem: 3927
1 2 3 4 5 6 7 8 9