Thư viện Video

Học viện Chính trị Công an nhân dân tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2021

Học viện Chính trị CAND tổ chức đào tạo các ngành, chuyên ngành theo chỉ tiêu được Bộ Công an giao năm 2021. - Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Gíao dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an. - Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. - Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A01, C00, C03, D01) kết hợp với kết quả THPT

Đã xem: 3162
1 2 3 4 5 6 7 8 9