Thư viện Video

Nâng cao hiệu quả giám sát bầu cử ĐBQH, HĐND

Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới là dịp để cử tri phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh có hiệu lực hiệu quả tiếp tục xây dựng củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Đã xem: 8959
1 2 3 4 5 6 7 8 9