Thư viện Video

Nhận diện thủ đoạn chống phá phiên tòa xét xử vụ Đồng Tâm

(ANTV) -Âm mưu chính trị hóa vụ án Đồng Tâm là một thủ đoạn đặc biệt thâm hiểm của các thế lực thù địch phản động nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế can thiệp vào nội bộ của Việt Nam, ẩn trong danh nghĩa bảo vệ quyền con người là mưu đồ đen tối, quốc tế hóa vụ án Đồng Tâm, từ đó tác động gây sức ép đối với Việt Nam hòng chuyển hóa chế độ tại nước ta.

Đã xem: 2060
1 2 3 4 5 6 7 8 9