Thư viện Video

Sáng tạo, đổi mới, đột phá trong quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

(ANTV) - Khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, trong hai ngày 27 - 28/3, Ban Bí thư đã tổ chức thành công Hội Nghị toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến trên phạm vi cả nước.

Đã xem: 2935
1 2 3 4 5 6 7 8