Thư viện Video

Triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng quy trình

(ANTV) -Tính đến thời điểm này về cơ bản, Ủy ban MTTQ Trung ương và địa phương đã và đang hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba và chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đều đặt ra yêu cầu phải thực hiện dân chủ đúng quy trình và đảm bảo tiến độ. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chọn được người xứng đáng nhất để giới thiệu, đưa vào danh sách bầu cử. Đây cũng là

Đã xem: 2215
1 2 3 4 5 6 7 8 9