Thông báo điều chỉnh một số thông tin Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn số 07/HD-BCA, ngày, ngày 04/04/2022 của Bộ Công an về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022; căn cứ Công văn số 2029/X02-P2, ngày 07/7/2022 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét tuyển theo Phương thức 1, Phương thức 2 của Học viện Chính trị CAND năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND thông báo điều chỉnh một số thông tin Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022, như sau:

Chỉ tiêu nêu trên được điều chỉnh căn cứ từ chỉ tiêu chưa tuyển đủ theo phương thức 1 (tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và phương thức 2 (xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập THPT) được nêu trong Đề án tuyển sinh của Học viện.

- Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, thí sinh (bao gồm thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường CAND) được đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đã đạt sơ tuyển và đăng ký xét tuyển vào trường CAND được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển giữa các tổ hợp môn, các ngành, các trường CAND so với nguyện vọng đã khai Phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Điều kiện để điều chỉnh nguyện vọng:

+ Nguyện vọng trường CAND xét tuyển trên Cổng dịch vụ tuyển sinh phải ở thứ tự nguyện vọng số 1.

+ Thí sinh được điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển với điều kiện tổ hợp điều chỉnh đạt điều kiện sơ tuyển về học lực theo quy định và thí sinh đã khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh vào phiếu đăng ký xét tuyển đại học CAND. Trường hợp thí sinh không khai điểm từng môn thuộc tổ hợp điều chỉnh (trên dữ liệu tuyển sinh của Bộ Công an) mà tự ý điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào đại học CAND trên Dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thí sinh chỉ được sử dụng tổ hợp đã đăng ký ban đầu để xét tuyển.

- Thí sinh trúng tuyển phương thức 1, phương thức 2 phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện Chính trị CAND là nguyện vọng 1 trên Cổng dịch vụ tuyển sinh và xác nhận nhập học trên Cổng dịch vụ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh trúng tuyển phương thức 1, phương thức 2 phải đăng ký theo các mã tổ hợp tương ứng như sau:

+ Phương thức 1: XTT (xét tuyển thẳng theo quy chế);

+ Phương thức 2: XCC (xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế).

Hội đồng tuyển sinh Học viện Chính trị CAND xin thông báo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website