Thắng lợi của khát vọng hòa bình, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Với một đất nước từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử để bảo vệ độc lập, dân tộc Việt Nam hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của hòa bình. Thuở cha ông dựng nước và giữ nước, khát vọng hòa bình đã hun đúc ý chí quyết tâm đánh giặc ngoại xâm, cố kết tinh thần đoàn kết, khi lòng yêu nước như ngọn thác trào dâng đã tạo nên làn sóng cuốn trôi bè lũ bán nước và cướp nước.

Yêu chuộng hòa bình và khát khao độc lập trở thành cội nguồn văn hóa của dân tộc Việt Nam, thấm đẫm trong dòng máu người con đất Việt. Từ Lý Thường Kiệt khẳng định “Nam quốc sơn hà nam đế cư” đến Nguyễn Huệ - Quang Trung với lời hịch hùng hồn “Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ non sông, bờ cõi, khẳng định chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Khát vọng hòa bình đã trở thành lẽ sống của dân tộc, được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và là động lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mùa Xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với lý luận cách mạng tiến bộ, với con đường đúng đắn độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những “khúc cua” của lịch sử, hiện thực hóa khát vọng hòa bình và chắp cánh niềm tin phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Lần đầu tiên trong các dân tộc bị áp bức và bóc lột trên thế giới, một Đảng mới 15 năm tuổi đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền khắp cả nước, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ nước nhà. Lần đầu tiên một nước nhỏ, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã đánh bại quân đội nhà nghề thực dân đế quốc “Chín năm làm một Điên Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.            

Đặc biệt, vừa qua, Việt Nam kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và 50 năm Hiệp định Paris được ký kết, sự kiện tạo ra bước ngoặt lịch sử làm tiền đề đi đến thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chứng minh ý chí và quyết tâm sắt đá của người Việt Nam trong đấu tranh giành hòa bình; chứng minh năng lực lãnh đạo của Đảng trong dựng xây và phát triển đất nước. Thắng lợi của Hiệp định Paris thể hiện những ý nghĩa lịch sử:

Thứ nhất, ý chí, bản lĩnh đấu tranh vì hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Đế quốc Mỹ đưa B52 sang Việt Nam, ném bom vào Hà Nội, Hải Phòng suốt 12 ngày đêm cuối năm 1972 là “Sự tàn bạo hơn bao giờ hết trong lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam” G.A. Amtơ: Lời phán quyết về Việt Nam, NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985, tr.433. Vũ khí có vai trò quan trọng, nhưng điều cốt lõi đưa đến thắng lợi chính là nhân tố con người được phát huy. Quân và dân Việt Nam đã thực sự làm chủ được các loại vũ khí, phát huy được hiệu quả tối ưu của vũ khí trang bị, nghiên cứu kĩ lưỡng về B52 và tìm ra cách đánh thắng B52. B52 đã bị đánh bại, không phải vì các vũ khí siêu việt mà vì sự thông minh và tinh thần dũng cảm của những người lính Việt Nam. Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 mãi mãi là biểu tượng của khát vọng giải phóng dân tộc, của “thế trận phòng không nhân dân” bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Hội nghị Paris kéo dài 4 năm 8 tháng 16 ngày là đỉnh cao của quá trình đấu tranh bền bỉ, cuộc đấu trí được xem là bản lĩnh, cam go nhất của thế kỷ XX. là kết quả trực tiếp của Điện Biên Phủ trên không, bằng ý chí sắt đá, sự kiên trì, bản lĩnh và tư duy Việt Nam đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.

Thứ hai, chủ động, sáng tạo hoạch định đường lối đấu tranh cách mạng của Đảng. Kế hoạch tập kích bằng không quân chiến lược vào Hà Nội và Hải Phòng của đế quốc Mỹ nhằm buộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải thương lượng trên thế yếu, phải hạ thấp một số điều khoản quan trọng của Hiệp định Paris có lợi cho Mỹ. Với tầm nhìn chiến lược sáng suốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chủ động dự báo tình hình, huy động quân dân miền Bắc chuẩn bị chu đáo về tư tưởng, lực lượng cho trận quyết chiến chiến lược với không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội.

Trong từng phiên họp tại Hội nghị Paris, vận dụng phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trên các vấn đề lớn, ta luôn biết cách gạt các mũi tên tiến công, các đòn gây sức ép của đối phương bằng những lý lẽ, lập luận sắc bén, các cách ứng xử quyết liệt. Không phiên họp nào phía Mỹ không đề cập đến vấn đề “rút quân miền Bắc”. Ta khẳng định: “Thực hiện quyền dân tộc tự vệ thiêng liêng, mọi người Việt Nam đều có quyền chiến đấu trên bất kỳ mảnh đất nào của Tổ quốc mình”. Đồng thời, sự phối hợp nhịp nhàng giữa ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao, giữa “đánh” và “đàm”, giữa các binh chủng, hợp thành thế trận chiến tranh nhân dân, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Các chiến dịch quân sự lớn như: Mậu Thân (1968), Quảng Trị (1972), Hà Nội - 12 ngày đêm Điện Biên phủ trên không (1972)... tạo ra những đòn liên hoàn buộc phía Mỹ phải chấp nhận những điều khoản ta đưa ra trên bàn đàm phán.

Thứ ba, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, lan tỏa khát khao nên hòa bình trọn vẹn đến nhân dân toàn thế giới. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình và tiến bộ, dân chủ. Sự viện trợ và ủng hộ to lớn, hiệu quả của Liên Xô, Trung Quốc và bạn bè quốc tế về vật chất nói chung, về vũ khí và khí tài hiện đại nói riêng đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, Việt Nam tranh thủ được sự đồng tình của dư luận quốc tế - thậm chí ngay giữa lòng nước Mỹ, tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ Việt Nam, thức tỉnh lương tri, khát vọng hòa bình của toàn nhân loại.

Những chiến thắng vang dội của 50 năm về trước mãi là biểu tượng chói lọi của lương tâm, ý chí và khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết cao độ. Chiến công hiển hách không chỉ của quân và dân Việt Nam mà còn của cả nhân loại tiến bộ, cổ vũ, động viên, thắp sáng niềm tin cho nhân loại tiến bộ trên thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. Hà Nội được bạn bè quốc tế ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”.

Khát vọng đó tiếp tục được thể hiện rõ nét trong giai đoạn hiện nay với những nỗ lực tham gia gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực, đặc biệt là luôn kìm chế trước một số hành động đe dọa chủ quyền và gây nguy cơ xung đột vũ trang. Để hiện thực hóa khát vọng hòa bình, Đảng ta đã nâng lên một tầm cao mới cho dân tộc, đó là khơi gợi phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu khoảng 10 lần từ “khát vọng” trong các cụm từ như “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “khát vọng vươn lên”, “khát vọngphát triển mãnh liệt”… Trong bối cảnh đất nước có chiến tranh, mưu cầu hòa bình đóng vai trò chủ đạo. Trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, khát vọng vươn lên khẳng định tiềm lực, vị thế được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, yếu tố khát vọng phát triển hòa quyện với khát vọng hòa bình, bởi hòa bình luôn là mục tiêu và điều kiện để phát triển đất nước, bảo đảm hạnh phúc cho nhân dân và hùng cường cho đất nước; nếu không có sự phát triển mạnh mẽ thì sẽ không đủ sức bảo vệ đất nước trước các âm mưu bá quyền, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực trong giai đoạn hiện nay. Khi đó, hòa bình có thể khó giữ vững… Xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc đã trở thành mệnh lệnh từ mỗi trái tim của con người Việt Nam và là con đường đúng đắn nhất để khẳng định, giữ vững, bảo vệ nền hòa bình lâu dài của đất nước.

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cộng sản, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”. Đảng song hành cùng dân tộc, khẳng định trách nhiệm với đất nước và vị thế của Đảng trong lòng nhân dân qua từng bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Dip kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!”. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam hôm nay là bằng chứng thuyết phục để khẳng định con đường mà chúng ta đang đi là đúng đắn, hợp quy luật, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đưa dân tộc Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, biến nguy cơ thành cơ hội, biến khó khăn thành thuận lợi, xây dựng đất nước phát triển hùng cường. Và thực tiễn đó cũng khẳng định chân lý: Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta tự hào có một đảng chân chính cách mạng - Đảng Cộng sản Việt Nam. Một Đảng cộng sản cầm quyền xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN trên cơ sở một nền dân chủ vững chắc là quy luật tất yếu để xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Điều đó tạo nên đặc sắc của cách mạng Việt Nam.

 

TS Lê Mai Trang

Nguồn Báo CAND


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website