Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Ngày 30/6/2020, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công bố Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

Trong đó, Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân - Học viện Chính trị Công an nhân dân được phê duyệt 02 Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020:

- Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư ngành Khoa học an ninh

DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh.pdf

- Danh mục tạp chí Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học

DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học.pdf

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website