Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật mới được thông qua

Sáng 11/12/2018, tại Phủ Chủ tịch, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố 9 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.

9 luật gồm: Luật Công an nhân dân (CAND) (sửa đổi), Luật Đặc xá, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Chăn nuôi, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Trồng trọt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Tại buổi công bố, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật CAND, Luật Đặc xá và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật CAND gồm 7 chương, 46 điều, so với Luật CAND năm 2014 đã tăng 1 điều, sửa đổi bổ sung 40 điều.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trình bày những nội dung cơ bản của Luật CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trình bày những nội dung cơ bản của Luật CAND.

Luật quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực từ 01/7/2019. Các quy định của Luật về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ 11/01/2019.

Luật Đặc xá gồm 6 chương, 39 điều, quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. Luật có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019. Có hiệu lực từ 01/7/2020, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 28 điều quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các quy định của Luật liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 chương, 41 điều. Luật xác định rõ vai trò, vị trí của Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn trên biển. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học gồm 3 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 36 điều, bổ sung mới 1 điều, bãi bỏ, thay thế một số cụm từ và chỉnh sửa một số điều về mặt kỹ thuật. Luật có hiệu lực từ 01/7/2019.

Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, gồm 10 chương, 96 điều, quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật Chăn nuôi gồm 8 chương, 83 điều quy định về hoạt động chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi, quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật có hiệu lực 01/01/2020. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch gồm 31 điều, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019.

Luật bảo đảm quy định của các luật có liên quan thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch để tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được xây dựng trên quan điểm lấy Luật Quy hoạch làm gốc.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website