Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không trùng dẫm với nhiệm vụ của Công an xã

Sáng 01/10/2020, tại phiên họp toàn thể lần thứ 17, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã thẩm tra dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; đa số các ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành luật.

Toàn cảnh phiên họp

Đại diện cơ quan soạn thảo báo cáo về dự án Luật, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, việc ban hành Luật nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước; tăng cường công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở. Kịp thời tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn xã nơi bố trí Công an xã chính quy.

Đến nay, các địa phương trong toàn quốc đã hoàn thành xong việc bố trí Công an xã chính quy tại 100% các xã, thị trấn với hơn 30.000 Công an xã chính quy. Điều này đã làm phát sinh thực tế là có 12.084 Công an xã, thị trấn bán chuyên trách đã được thay thế bằng Công an xã chính quy. Do đó, phải bố trí cho các chức danh Công an xã bán chuyên trách này được tiếp tục tham gia bảo vệ ANTT.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng cho biết, dự án Luật được thông qua sẽ sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác, giảm chi ngân sách, nâng cao hiệu quả bảo vệ ANTT ở cơ sở. Cụ thể, dự thảo Luật quy định sắp xếp thống nhất các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ Công an xã thành một lực lượng với tên gọi chung là lực lượng bảo vệ ANTT, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương; góp phần nâng cao hơn nữa, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT tại địa bàn cơ sở; xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có hiệu lực pháp lý cao quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Thứ trưởng Lê Quý Vương báo cáo về dự án Luật tại phiên họp

Theo đồng chí Thứ trưởng, dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 34 điều, quy định về vị trí, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn bảo đảm điều kiện hoạt động, quan hệ công tác, tuyển chọn, bố trí, sử dụng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được xác định là lực lượng quần chúng tự nguyện, được tuyển chọn, làm nòng cốt trong lực lượng quần chúng tự nguyện tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Lực lượng này có chức năng tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác về ANTT và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn bảo vệ ANTT trên địa bàn xã, phường thị trấn theo quy định.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã, chịu sự điều hành, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân cấp xã, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ ANTT của cơ quan Công an và tham gia hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Lực lượng này có 7 nhóm nhiệm vụ bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ của lực lượng này; đồng thời xác định cụ thể, phạm vi, giới hạn, phương thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và thể hiện rõ đây là lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, không trùng dẫm với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở...

Thảo luận về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đa số thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh đồng tình với sự cần thiết ban hành luật nhằm sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng thống nhất, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, mối quan hệ công tác của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ Công an xã; bảo đảm cơ sở để bãi bỏ Pháp lệnh Công an xã khi đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là Dự án Luật đặc biệt, có vai trò quan trọng, liên quan đến ANTT, an toàn xã hội, tác động đến đời sống nhân dân. Do vậy cần phải tiến hành đánh giá tác động kỹ lưỡng, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, quán triệt đầy đủ ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp 48. Trong đó, tiếp tục nghiên cứu, rà soát các điều luật, bám sát mục tiêu xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở với vai trò là lực lượng quần chúng tự nguyện, tránh việc chính quy hóa. Rà soát các quy định hiện hành về lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và lực lượng Công an xã bán chuyên trách, đặt trong tổng thể đang triển khai Đề án chính quy Công an xã và Luật Công an nhân dân để xây dựng nội dung của Luật này. Cần rà soát kỹ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cho phù hợp với vị trí, tính chất là lực lượng quần chúng tự nguyện. Làm rõ quy trình, cách thức trong thực thi nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả trong đảm bảo ANTT, tránh tình trạng lạm quyền.

Ban soạn thảo cũng cần rà soát cân đối các quy định về chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo các quy định về hỗ trợ, bồi dưỡng kinh phí, chế độ bảo hiểm, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tính chất tự nguyện, không thường xuyên của lực lượng này.

Trên cơ sở ý kiến góp ý tại Phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình Dự án Luật để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

 

Nguồn Cổng Thông tin điện tử BCA

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website