Đảng bộ Học viện Chính trị CAND tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 08/4/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ Học viện Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị do đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì. Hội nghị đã nghe đồng chí báo cáo viên là GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ Học viện trong quá trình triển khai thực hiện, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII vào công tác giáo dục đào tạo của Học viện, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND.

Đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá, Tiến sĩ Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đề nghị “các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Học viện ngay sau Hội nghị cần tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án khả thi, sát hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực”. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh “việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ Học viện phải gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND nói chung, của Học viện nói riêng”.

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Hương Diệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website