Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm học 2022-2023; Kế hoạch số 187-KH/ĐUT03, ngày 03-11-2022 của Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023, sáng ngày 01/12/2022, Đảng bộ Học viện Chính trị CAND đã trang trọng tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong học kỳ I và đề ra phương hướng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác học kỳ II năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí đại biểu đại diện phòng chức năng của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã nhận định: Học kỳ I năm học 2022-2023 diễn ra trong thời gian toàn lực lượng CAND quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-CT/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị). Đảng bộ Học viện đang chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Học viện trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội và những năm tiếp theo. Đây là dịp sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Học viện. Đồng thời cũng là dịp để Học viện nhìn lại, đánh giá một cách toàn diện, sâu rộng, thực chất về công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Học viện và quyết tâm đổi mới toàn diện, căn bản, có đột phá nhằm thực hiện thật tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao; đồng thời, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Học viện, quyết tâm về đích sớm hơn các mục tiêu Học viện đã đề ra đến năm 2025.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày tóm tắt Báo cáo sơ kết công tác Đảng học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023 của Đảng bộ Học viện. Theo đó, Ban Thường vụ, Đảng ủy Học viện đã luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của Học viện và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Ban Thường vụ, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Học viện trên tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch theo đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy Học viện. Cấp ủy các tổ chức đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học viên toàn Học viện khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong học kỳ I năm học 2022-2023.

Tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Học viện thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy CATW, đặc biệt là việc nhận diện đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Học viện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác tham mưu, hậu cần, công tác quần chúng;…

Đặc biệt, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo xây dựng Đề án trung tâm về “Xây dựng Học viện Chính trị CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và 09 đề án thành phần để triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị góp phần xây dựng Học viện phát triển vững mạnh.

Đồng chí Thiếu tướng PGS, TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết

Hội nghị đã nghe 08 ý kiến tham luận của các đảng ủy, chi bộ về các mặt công tác của Học viện. Các ý kiến tham luận tập trung vào việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy các Nghị quyết của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị; học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng hình tượng, hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đổi mới công tác tham mưu; hiện đại hóa cơ sở vật chất Học viện; xây dựng và phát triển thư viện điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phục vụ các mặt công tác của Học viện… góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển, chính quy, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã chỉ đạo và đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên Học viện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được; khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể và từng cá nhân để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác, nhất là công tác giáo dục, đào tạo của Học viện trong thời gian tới.

Đồng thời, đồng chí khẳng định trong học kỳ I Đảng ủy Học viện đã thực sự quan tâm đến công tác Đảng; cấp ủy các tổ chức đảng đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung dân chủ trong đảng ủy, chi bộ; nhiều đồng chí đảng viên đã thể hiện được tinh thần “6 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung). Đảng ủy thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, văn hóa Đảng, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong Đảng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Đảng, của lực lượng CAND và Học viện. Vấn đề xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “4 tốt” khi có Nghị quyết số 21, Hội nghị Trung ương 5 đã phát huy, phát động phong trào thi đua trong toàn Học viện. Vấn đề chất lượng đảng viên, kết nạp Đảng, quản lý giám sát đảng viên, công tác rà soát cán bộ, đảng viên trong sắp xếp vị trí việc làm được triển khai, thực hiện tốt... Đồng chí đã nêu lên 12 vấn đề cần làm tốt và làm thật tốt để triển khai thực hiện, nhằm hiện thực hóa mục tiêu, đẩy mạnh xây dựng phát triển Học viện trong thời gian tới, đồng thời khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị sơ kết

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị

 

Hương Diệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website