Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND báo cáo chuyên đề cho Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Thuận

Theo đề nghị của Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Thuận, ngày 18/5/2023, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng tiểu ban lý luận chính trị, Hội đồng lý luận Bộ Công an đã báo cáo chuyên đề cho cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Thuận, gồm: Chuyên đề 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Chuyên đề 2: Thông tin, tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thành phần dự hội nghị có Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh;  Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh cùng toàn thể Học viên Lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị khóa 38 của Học viện Chính trị CAND mở tại Công an tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND báo cáo viên tại Hội nghị

Theo đề nghị của Ban tổ chức, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy đã khái quát bối cảnh, tình hình ra đời của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; nhấn mạnh việc quán triệt, chỉ đạo, yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư; nhìn lại kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau một năm và phân tích, thông tin đến Hội nghị những kết quả bước đầu trong việc thực hiện; nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện và những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số địa phương mà Công an tỉnh Ninh Thuận có thể tham khảo. Nhấn mạnh Nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời cơ rất thuận lợi để xây dựng CAND toàn diện, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh tình hình mới hiện nay. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết cần lưu ý cấp ủy các cấp trong Công an tỉnh vừa thực hiện với vai trò là cấp ủy, tổ chức Đảng; đồng thời, phải đặc biệt thể hiện vai trò thường trực, tham mưu với cấp ủy cấp trên và chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực để thực hiện với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản, toàn diện, đạt mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết đề ra.

Đối với chuyên đề “một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm quyền con người, quyền công dân” báo cáo viên đã nhấn mạnh, đây là một trong những vấn đề quan trọng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Chủ trương nhất quán đó đã được thể hiện trong các Văn kiện của Đảng, Hiến pháp và hệ thống pháp luật, như Quyết định số 1309/QĐ-TTg, ngày 05/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2023-2025” và Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Đề án 1309, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án quyền con người trong Công an nhân dân, giai đoạn 2023-2025 nhằm nâng cao nhận thức về quyền con người cho đội ngũ cán bộ Công an, trên cơ sở đó, giúp cán bộ, chiến sĩ CAND có thể vận dụng linh hoạt, hiệu quả, đồng thời tuân thủ các nội dung quy định về quyền con người trong thực tiễn công tác. Đặc biệt, trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27 ngày 09/11/2022 của Trung ương thì việc tiếp cận dưới góc độ bảo đảm quyền con người, quyền công dân tiếp tục được quan tâm và nhấn mạnh. Đối với công tác Công an, việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân phải được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; lực lượng Công an phải gương mẫu, đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân gắn với việc bảo đảm an ninh con người mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Lưu ý trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an cần phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Văn phòng nhân quyền trong việc thực hiện, đồng thời cần chú ý làm tốt việc đấu tranh, phản bác việc lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đã trân trọng cảm ơn báo cáo việc đã truyền đạt đến Hội nghị rất nhiều thông tin bổ ích, thiết thực và nhấn mạnh, đây là Hội nghị rất quan trọng, được tổ chức ở thời điểm quan trọng, với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Công an tỉnh tham dự sẽ giúp cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp nắm rõ hơn và vận dụng vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề đang còn có những vướng mắc hiện nay.

Đồng chí Giám đốc Học viện và các đồng chí đại biểu tham quan phòng truyền thống công an tỉnh

Quang cảnh Hội nghị

Phùng Hưng – Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website