Hội thảo khoa học: Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý

Ngày 06/11/2018, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý”. Chủ trì và điều hành Hội thảo gồm: Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng đầu tiên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đồng chí Đại tá, TS Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Dự Hội thảo có đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thuộc 04 đơn vị đồng chủ trì, đại diện Ban giám đốc và lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an một số địa phương phía Bắc như: Hà Nội, Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giảng, Phú Thọ, Nghệ An, Thái Bình, Hải Dương, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc...; đại diện Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I; đại diện lãnh đạo Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý của Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân;các nhà khoa học, các chuyên gia trong ngành Công an.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phát biểu tại Hội thảo

Sau phần phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo của Đại tá, TS Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đã thay mặt Ban chủ trì Hội thảo trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Báo cáo đề dẫn đã chỉ rõ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, được sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất anh hùng, cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần mang lại bình yên tại các bản, làng và ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm ma tuý. Trong cuộc chiến đấu đầy hiểm nguy, cam go, quyết liệt ấy, đã có 22 đồng chí anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương, bị phơi nhiễm HIV, được Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng trong lòng nhân dân.

Trước yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới, Báo cáo đề dẫn đã gợi ý và đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung phát biểu tập trung 03 nội dung chính gồm: (1) Làm rõ cơ sở lý luận về bản lĩnh chính trị; những yếu tố tác động đến bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng trong tình hình hiện nay; (2) Đánh giá thực trạng công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy; thực trạng công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị và thực trạng bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thời gian qua, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị, địa phương mình; (3) Dự báo tình hình tội phạm ma túy, các yếu tố tác động ảnh hưởng đến bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an và đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy thời gian tới.

Tiếp đó Hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn, điển hình như: Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Công an; Đại tá Vũ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý; Đại tá Thái Hồng Công, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Trung tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý Học viện Cảnh sát nhân dân; đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố Hà Nội, Công an các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn,…

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh phát biểu tại Hội thảo

Các tham luận đều thống nhất đánh giá bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng là sự kế thừa, phát huy bản lĩnh chính trị của cha anh đi trước, là sự tổng hoà các phẩm chất chính trị cách mạng, năng lực chính trị ở mức độ phát triển cao, góp phần bảo đảm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chủ động và tự quyết định một cách độc lập, linh hoạt, sáng tạo, đúng đắn theo lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó cũng là kết quả của sự giác ngộ cao về chính trị, thấm nhuần sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tinh thần cách mạng, sự dày dạn, thông minh, gan góc, sẵn sàng chiến đấu với các đối tượng phạm tội hết sức nguy hiểm và manh động, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh. Bản lĩnh chính trị đó được hình thành qua các nỗ lực bản thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Dự báo thời gian tới, công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý tiếp tục là cuộc đấu tranh hết sức nóng bỏng, cam go, gian khổ và quyết liệt nhất; có khả năng thương vong và hy sinh nhiều nhất; đối tượng phạm tội manh động nhất; diễn ra thường xuyên, kiên trì, liên tục và lâu dài; tổ chức triển khai công tác đấu tranh trên tất cả các vùng, miền.

Từ những phân tích, làm rõ về mặt lý luận cũng như từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý những năm qua, các nhà khoa học, các chuyên gia và các cán bộ thực tiễn dự Hội thảo đều khẳng định bản lĩnh chính trị là yếu tố tiên quyết cần phải có của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng. Chính bản lĩnh chính trị chứ không phải là điều gì khác đã giúp cán bộ, chiến sĩ Công an vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách của cuộc sống và công tác và chiến thắng trước âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá và mua chuộc của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mặt trái quá trình hội nhập, để nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng, cần phải tập trung làm tốt một số nội dung mang tính giải pháp đó là: Thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái, tiêu cực và vi phạm pháp luật trong nội bộ; phát huy vai trò của lãnh đạo Công an các cấp, lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện công tác chính trị, tư tưởng; hoàn thiện cơ sở pháp lý về phòng, chống ma túy; quan tâm bảo đảm kinh phí, phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy phù hợp với tính chất đặc thù công tác, chiến đấu…

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giámđốc Học viện Chính trị Công an nhân dân trân trọng cảm ơn Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Học viện trong quá tổ chức Hội thảo; cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn đã tham dự và phát biểu trực tiếp tại Hội thảo. Sau Hội thảo, Học viện Chính trị Công an nhân dân và các đơn vị đồng chủ trì sẽ có báo cáo kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an những nội dung cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng vàcán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

P4 - BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website