Hội Triết học chính thức được thành lập

Toàn cảnh đại hội

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển của những người làm công tác triết học của nước nhà trong một tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu thành lập Hội Triết học đã diễn ra. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đóng góp quan trọng của ngành Triết học Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên tinh thần kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Triết học đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về lĩnh vực triết học; đề nghị Hội tập trung nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, đặc biệt là nghiên cứu, phát triển và góp phần làm sáng tỏ vị thế của triết học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là ngọn cờ tư tưởng và là hạt nhân lý luận thế giới quan và phương pháp luận cho mọi hoạt động lý luận và thực tiễn.

Ngoài ra, ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý từ góc độ lý luận triết học, Hội Triết học cũng cần đẩy mạnh phê phán các quan điểm triết học sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, đất nước.

Ban Chấp hành Hội Triết học nhiệm kỳ 2020 – 2025 chụp ảnh cùng các đại biểu

Đại hội đã bầu 33 đồng chí trong Ban Chấp hành. GS.TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Hội. Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội phụ trách phía Nam. Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Trưởng khoa Khoa Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân được bầu vào Ban Chấp hành của Hội.

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website