• Thư cảm ơn

  Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), thay mặt Hội đồng chỉ đạo xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân có Thư cảm ơn để tri ân đến các nhà quản lý, nhà khoa học đã có sự cộng tác, giúp đỡ Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân. Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị Công an nhân dân xin được giới thiệu toàn văn bức thư:

 • Cảnh sát điều tra kể chuyện

  Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị Công an nhân dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của tác giả Vũ Điều “Cảnh sát điều tra kể chuyện”, đăng trên Báo Nhân dân điện tử ngày 09/8/2005.

 • Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 • Cần bổ sung phạm vi điều chỉnh của dự án luật giáo dục quốc phòng - an ninh

  Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị CAND trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Đại tá, PGS. TS Trần Vi Dân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an, nay là Trung tướng, PGS. TS, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử ngày 01/05/2013

 • Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; khẳng định mỗi tập thể cá nhân điển hình tiên tiến là những bông hoa đẹp đang từng ngày vun đắp, tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước; Đảng và Nhân dân trân trọng ghi nhận và mong tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được, nêu gương sáng để dẫn dắt, nhân rộng cho mọi người noi theo và cùng tiến bộ.

 • Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

  Nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có bài viết với tiêu đề “Tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy và thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị Công an nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng của Chủ tịch nước.

 • Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ Công an trong phòng chống dịch

  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi Thư khen cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

 • Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đến năm 2020

  Ngày 10/6/2021 tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 240 - NQ/ĐU về “Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2020” (Nghị quyết 240). Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội nghị.

 • Bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta trên con đường đi lên CNXH ở Việt Nam

  Ngay sau khi bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, bài viết đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của dư luận xã hội, bài viết hàm chứa những nội dung sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 • Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân?

  Bạn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp đại học chính quy tại Học viện Chính trị Công an nhân dân?

 • Công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021

  Ngày 01/6/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2021 cho cán bộ, chiến sĩ đến niên hạn. Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ.

 • Học viện Chính trị Công an nhân dân quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

  Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch” của Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng ngày 01/6/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức quyên góp ủng hộ “Qũy phòng chống COVID-19” để góp phần cùng Nhân dân cả nước vượt qua những khó khăn và quyết tâm thắng dịch COVID-19 trở lại cuộc sống bình thường.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học then chốt

  Thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua, có thể khẳng định rằng, những kết quả toàn diện, đồng bộ, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đã góp phần quan trọng làm cho Đảng ta đoàn kết, thống nhất hơn; trong sạch, vững mạnh hơn; củng cố, tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 • Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một trong 10 nhiệm vụ chủ yếu mà Chính phủ đề ra là: đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả; phát triển nền kinh tế số; thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô. Trong đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số chính là cơ sở, tiền đề để thực hiện nhiệm vụ trên.

 • Sáng rõ hơn về con đường dân tộc chúng ta đi

  Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Những tư tưởng thể hiện trong bài viết làm sáng rõ con đường dẫn dắt dân tộc Việt Nam vào một tương lai tươi đẹp trong thế kỷ XXI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website