Làm thất bại mọi âm mưu chống phá hòng “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân

Cùng với Quân đội nhân dân, lực lượng Công an nhân dân được coi như “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Chống phá lực lượng Công an nhân dân chính là âm mưu trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, hòng hủy hoại “Thanh bảo kiếm” này.

Đủ thủ đoạn hòng “phi chính trị hóa” lực lượng Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân đang không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá lực lượng Công an nhân dân, nhất là vào dịp diễn ra những sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Cùng với luận điệu đòi “phi chính trị hóa quân đội”, khi thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch, chống phá, cơ hội chính trị tập trung đòi “phi chính trị hóa công an”, “lực lượng công an phải trung lập về chính trị”, “lực lượng công an chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không cần trung thành với đảng phái chính trị nào”… Chúng lặp đi lặp lại những luận điệu như: chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu không còn đúng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0… để rồi xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bóp méo đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, an ninh.

Không chỉ thâm thù về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, nhưng kẻ muốn “phi chính trị hóa công an” còn nhắm tới việc thực hiện toan tính sâu xa, thâm hiểm. Đó là từ thực tế sụp đổ của các chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng thấy rằng muốn xóa bỏ Đảng và chế độ ta thì trước hết phải phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, công an.

Thực hiện âm mưu đen tối trên, chúng đã tung ra đủ loại thông tin xấu, độc, thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc… hòng tìm cách làm cho cán bộ, chiến sỹ công an suy yếu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, từ đó thúc đẩy các hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phá vỡ bức tường thép quan trọng trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân. Chúng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc về bản chất cách mạng, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lực lượng Công an nhân dân, thậm chí còn trắng trợn cho rằng “công an là công cụ đàn áp của Đảng”; tìm mọi cách chia rẽ công an với nhân dân, với quân đội và các lực lượng khác trong hệ thống chính trị ở nước ta.

Đồng thời với việc đòi “phi chính trị hóa công an”, các thế lực thù địch, chống phá cũng tìm mọi cách bôi nhọ, hạ uy tín, xuyên tạc, bóp méo hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân. Chúng triệt để lợi dụng những vụ việc tiêu cực “con sâu làm rầu nồi canh” trong lực lượng công an để thổi phồng, quy kết thành bản chất nhằm xuyên tạc, vu cáo, bôi đen hình ảnh, làm mất uy tín lực lượng công an, kích động quần chúng chống đối, chia rẽ lực lượng công an với người dân.

Một thủ đoạn thâm hiểm nữa là chúng xuyên tạc, bóp méo việc lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ để thành “công an đàn áp dân”, “công an là công cụ của những người có chức, có quyền”, “công an không còn là của nhân dân”… hòng đặt lực lượng Công an nhân dân vào thế đối lập với nhân dân.

Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị khi thực hiện âm mưu đen tối “phi chính trị hóa công an”, “đặt công an đối lập với người dân” đã triệt để sử dụng công cụ tuyên truyền như các trang mạng xã hội Youtube, Facebook… Cùng với đó là sự vào hùa, phụ họa của một số báo chí, truyền thông nước ngoài như BBC, RFI, VOA, RFA… với cái nhìn thiếu thiện chí, thường xuyên tạc tình hình Việt Nam, hình ảnh quân đội, công an nước ta.

Ngời sáng phẩm chất người chiến sỹ Công an nhân dân

Ra đời trong những ngày sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám cách đây hơn 76 năm, lực lượng Công an nhân dân ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập (ngày 19-8-1945) đã là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm an ninh trật tự, sự bình yên của nhân dân trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, thử thách “thù trong, giặc ngoài”, vận mệnh quốc gia “ngàn cân treo sợi tóc”.

Cũng ngay từ những ngày còn non trẻ ấy, lực lượng Công an nhân dân đã được lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng và đó cũng chính là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng. Những chiến công, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong hơn 3/4 thế kỷ qua là minh chứng rõ nét nhất, thuyết phục nhất cho tất yếu khách quan này.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an nhân dân thực sự là đội quân tiên phong, nòng cốt trong đấu tranh chống phản cách mạng, chống gián điệp, phản động, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, chế độ, chính quyền cách mạng và nhân dân. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ công an luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng. Lực lượng công an được tôi luyện qua các thời kỳ cách mạng đã trở thành đội ngũ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, trung thành vô hạn với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Công an nhân dân đã không ngại gian khổ, hy sinh, kiên cường vượt qua mưa bom, bão đạn thời chiến tranh, có mặt ở những nơi ác liệt nhất để giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, song dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng vào ổn định chính trị xã hội; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh xã hội.

Mới đây nhất, công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung đã một lần nữa khẳng định phẩm chất sáng ngời của người chiến sĩ Công an nhân dân. Sự cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân trong thời chiến cũng như thời bình là điều không thể phủ nhận như cách mà các thế lực thù địch, phản động đã tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo thời gian qua.

Trải qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Ðảng, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Công an nhân dân cũng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Ðảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tô thắm lên lá cờ truyền thống của lực lượng; xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Mọi âm mưu, thủ đoạn dù thâm độc tới đâu để chống phá lực lượng Công an nhân dân đều, đã, đang và sẽ thất bại thảm hại.

 

Nguồn Báo An ninh thủ đô

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website