Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển sinh đào tạo hệ đại học chính quy năm 2017
Ngày 16/3/2017, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân ký Thông báo số 483/TB-T29-P2, về việc tuyển sinh đào tạo hệ đại học chính quy năm 2017, cụ thể như sau:
 
 
Ban Biên tập
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website