Khai giảng Lớp Đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, Khóa 23 - Năm 2019

Sáng ngày 8/7/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ khai giảng Lớp Đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, Khóa 23 - Năm 2019. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Học viện cùng 45 đồng chí học viên khóa học.

Chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định của Ban Bí thư, Ban tổ chức Trung ương Đảng và Bộ Công an ban hành với mục đích: Trang bị, bổ sung và cập nhật những kiến thức cơ bản, hiện đại và có hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng; khoa học lãnh đạo quản lý và những vấn đề về quốc phòng - an ninh, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện chúc mừng các đồng chí học viên đủ điều kiện tham gia khoa học và nhấn mạnh: công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị là công việc gốc của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay. Việc học tập và nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội XII của Đảng đề ra, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là dịp để học viên tiếp tục rèn luyện phẩm chất cộng sản, tư cách người cán bộ cách mạng và nâng cao nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời, đồng chí Giám đốc yêu cầu học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, học tập, từ đó vận dụng hiệu quả kiến thức vào quá trình công tác thực tiễn của bản thân.

Các đồng chí đại biểu và học viên khóa học
Các đồng chí đại biểu và học viên khóa học

Khóa học có thời gian đào tạo là 8 tháng gồm 19 môn và 06 chuyên đề ngoại khóa, tham gia giảng dạy cho khóa học là các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao, kinh nghiệm sư phạm và uy tín trong và ngoài lực lượng CAND; kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp bằng cao cấp lý luận chính trị.

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website