Tập huấn công tác tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an cho thí sinh đăng ký dự tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy (tuyển mới) vào Học viện Chính trị CAND năm 2022

Thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA, ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân (Đề án số 04) và Kế hoạch số 15/KH-BCA, ngày 17/01/2022 của Bộ Công an về việc tổ chức thực hiện Đề án số 04; Kế hoạch số 1388/KH-T03-P3, ngày 27/6/2022, của Học viện Chính trị CAND về việc tổ chức tập huấn công tác tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an cho thí sinh đăng ký dự tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy (tuyển mới) vào Học viện Chính trị CAND năm 2022. Ngày 29/6/2022, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giảng viên tham gia các Ban Giúp việc Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi. Đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh chủ trì và trực tiếp tập huấn cho cán bộ, giảng viên.

Đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi tập huấn, cán bộ, giảng viên được xem tư liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo mô phỏng tổ chức kỳ thi THPT, công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ, kỹ thuật để gian lận thi cử; xem phim tư liệu mô phòng công tác coi thi của Bộ Công an và được phổ biến quy chế kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, các vấn đề chú ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ chức kỳ thi đánh giá.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an được thực hiện góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân; bảo đảm tuyển đúng, tuyển đủ người đáp ứng yêu cầu, điều kiện của lực lượng Công an nhân dân vào đào tạo.

Hiện nay, các học viện, trường đại học CAND trong đó có Học viện Chính trị CAND đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi và các điều kiện tốt nhất để phục vụ thí sinh tham gia kỳ thi.

 

Nguyễn Khoa

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website